Flaglogo
You can visit the Australian Chapter of the LFMBEC by cklicking the picture above


The history of The Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club


On the evening of Friday 30th April 1999 a group of Phantom devotees gathered to mourn the death of Lee Falk and celebrate his great creation ... The Man Who Cannot Die.
Because of the success of the evening, Tony Di Dio and Richard Fry, instigators of this wake, decided to form the aforementioned club.
Soon the word was out about the club and more and more people joined the club and the fine dinners they hold.
Shortly even Non-Australian citizens joined the club, among them some Swedes, which brings us to the...

The history of the Scandinavian Chapter


In the spring of 2000 Brian Jensen and Torbjörn Onegård who already where members of the LFMBEC got the idea to try to start a similar club in Sweden, this resulted in a small gathering June 17 - 2000 at the Phantom Theme park in Eskilstuna where the attendants decided to ask permission to start a Chapter of the LFMBEC and to write a letter to the Swedish Phantom magazine to congratulate on the upcoming anniversary, shortly thereafter we where given permission to form the Scandinavian Chapter.
Our membership number grew little by little and on the 16 September 2000 we held a dinner coinciding with the comics fair in Gothenburg, among the attendants where Rene White from the LFMBEC.
At the Fair the editor in chief Ulf Granberg graciously accepted to be the chapters Patron.
At the dinner plans for the future of the chapter where discussed and we decided to hold the next dinner with goodie bag and all would be in mid March 2001.
Until then we would work to increase our numbers, build a website and strengthen our contacts with Egmont.

CLUB RULES
The Scandinavian Chapter
of the Lee Falk Memorial Bengali Explorers Club

 • The purpose of the club is to keep alive the memory of Lee Falk, creator of The Phantom
 • The club shall have regular meetings where the members will meet in a friendly atmosphere to share the pleasure in all things related to The Phantom
 • To become a member you must have great interest in The Phantom, be at least 20 years of age and should preferably reside in one of the Scandinavian/Nordic countries.
 • You must have regular access to the Internet, have an e-mail address you check regularly and be able to communicate in Swedish, Danish or Norwegian without difficulty.
 • Application for membership shall be sent to ”Acting Deputy Dictator of the Scandinavian Chapter of the LFMBEC”.
 • Membership in the club is restricted by utilising a philosophy based on purely random and whimsical selection by the eclectic and profoundly dictatorial instigator of the First Dinner.
 • A member might be excluded from the club if the member damages or counteracts the aim or activities of the club or if the member tries to gain private profit from material specially made for the club.
 • Changes of the statutes shall be decided at two events following each other. Only members in the club are allowed to vote.

Danish Norwegian If you would like to read the chapters rules in Swedish, Danish or Norwegian, please go to the next page.

 • Syftet med klubben skall vara att hålla minnet av Lee Falk, Fantomens skapare, vid liv.
 • Klubben skall ha regelbundna möten där medlemmarna träffas i en vänskaplig atmosfär för att dela sin glädje beträffande allt som rör Fantomen.
 • För att bli beviljad medlemskap skall man ha ett stort intresse för Fantomen, vara minst 20 år gammal och helst vara bosatt i något av de skandinaviska/nordiska länderna.
 • Man skall ha regelbunden tillgång till Internet, ha en email-adress som avläses regelbundet och vara förmögen att kommunicera på svenska, danska eller norska utan problem.
 • Medlemsansökan skickas till ”Acting Deputy Dictator of the Scandinavian Chapter of the LFMBEC”.
 • Medlemskap i klubben beviljas genom användande av en filosofi baserad på ett slumpmässigt och oberäkneligt urval av den vidsynta men helt igenom diktatoriska initiativtagaren av det första mötet.
 • Medlem kan uteslutas ur klubben om medlem skadar eller motarbetar klubbens syfte eller verksamhet eller om medlem söker göra egen vinning på material specialgjort för klubben.
 • Stadgeändringar skall beslutas på två efter varandra följande träffar. Endast medlemmar i klubben äger rätt att rösta.

Danish flag

 • Klubbens formål er at bevare mindet om Lee Falk, skaberen af Fantomet.
 • Klubben skal holde regelmæssige forsamlinger, hvor medlemmerne kan mødes i en venlig atmosfære og dele fornøjelsen ved alt, der relaterer sig til Fantomet.
 • For at blive medlem skal du have stor interesse i Fantomet og være mindst 20 år og helst bo i et af de Skandinaviske/Nordiske lande.
 • Du skal have adgang til Internettet og have en e-mail adresse, som du checker regelmæssigt, og du skal være i stand til at kommunikere på svensk, dansk eller norsk uden besvær.
 • Ansøgning om medlemskab skal sendes til ”Acting Deputy Dictator of the Scandinavian Chapter of the LFMBEC”.
 • Medlemskab af klubben bevilges ved at anvende en filosofi baseret på et tilfældigt og lunefuldt valg af den fordomsfri men helt igennem diktatoriske initiativtager til det første møde (First Dinner).
 • Et medlem kan eskluderes fra klubben, hvis denne skader eller handler imod klubbens formål eller prøver at opnå økonomisk fordel af materiale, som udelukkende er produceret til klubben.
 • Ændring af vedtægterne skal vedtages på to af hinanden følgende forsamlinger. Kun klubmedlemmer kan stemme.


 • Klubbens formål er å hedre Lee Falks minne, skaperen av Fantomet.
 • Klubben skal holde regelmessige møter, hvor medlemmene kan møtes i en vennlig atmosfære og dele gleden ved alt som er relatert til Fantomet.
 • For å bli medlem må vise stor interesse for Fantomet, være minst 20 år og helst bo i ett av de Skandinaviske/Nordiske landene.
 • Du må ha adgang til internett og ha en egen a-mail adresse,som du kontrollerer regelmessig, og du skal være i stand til å kommunisere på svensk, dansk eller norsk uten besvær.
 • Søknad om medlemskap sendes til ”Acting Deputy Dictator of the Scandinavian Chapter of the LFMBEC”.
 • Medlemskapet i klubben bevilges ved å anvende en filosofi som er basert på en tilfeldig og lunefull valg av den fordomsfri men helt igjennom diktatoriske initiativtaker til det første møtet (First Dinner).
 • Et medlem kan eksluderes fra klubben, hvis denne skader eller handler i mot klubbensformål eller forsøker å oppnå økonomisk fordeler av materiale, som utelukkende er produsert i klubben.
 • Endringer i vedtektene skal vedtas på to påfølgende møter. Kun medlemmer i klubben har anledning til å avgi stemme.